Κρυφτό

 

Πρόκειται για το αρχαίο παιχνίδι «κρυπτίνδα» ή «αποδιδρασκίνδα», αργότερα γνωστό και ως «πάπουλα» ή «κρυφτούλι». Με ένα λάχνισμα επιλέγεται ένα παιδί που θα τα φυλάξει (μάνα). Ορίζεται σημείο φύλαξης, το παιδί κλείνει τα μάτια του, μετράει μέχρι το συμφωνημένο αριθμό (συνήθως ένα ένα μέχρι το είκοσι ή πέντε πέντε μέχρι το εκατό) ενώ τα υπόλοιπα παιδιά τρέχουν να κρυφτούν στην καλύτερη δυνατή κατά τη γνώμη τους κρυψώνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κουτσό

 

Χαράζουμε έξι ή εννέα τετράγωνα στο μέρος που παίζουμε (ξύλο στο χώμα, κιμωλία στο δρόμο/τσιμέντο). Η διάμετρος κάθε τετραγώνου πρέπει να δίνει το δικαίωμα στο παιδί να χωρά με ανοιχτά τα πόδια μέσα σε αυτό. Υπολογίστε λοιπόν 60-90 αναλόγως της ηλικίας τους.  Όλοι οι παίκτες παίζουν (ένας ένας) με τον ίδιο τρόπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κρεμάλα


Παίζεται με 2 ή 4 παίχτες. Παρακολουθείται όμως ευχάριστα από πολλούς.
Παίρνετε μια κόλλα χαρτί και στη μέση γράφεται την άλφα βήτα. Στο πάνω διάστημα ζωγραφίζουμε μια κρεμάλα. Στο κάτω μέρος γράφουμε την λέξη που θα κρύψουμε από τον αντιπαλό μας. Την λέξη την γράφουμε στον αντίπαλο με παύλες δηλαδή μετράμε τα γράμματά της και το νούμερο που θα βρούμε τόσες παύλες θα βάλουμε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα, δύο, τρία, κόκκινο φως

 

 Επιλέγεται με λάχνισμα ένα παιδί που θα τα φυλάξει (μάνα). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρατάσσονται στα 10-12 μέτρα, πίσω από την ορισθείσα γραμμή αφετηρίας. Η μάνα λέει κάθε φορά με το πρόσωπο στον τοίχο και τα μάτια κλειστά: «ένα, δύο, τρία, κόκκινο φως» και αστραπιαία γυρίζει και κοιτάζει τα παιδιά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ