Κουτσό

 

Κουτσό

 

Άτομα: 3 έως 13

Ηλικία: 4 έως 84

 

 Παιχνίδι με διασκέδαση, ισορροπία, ευστάθεια, φαντασία, υπολογισμός

 Με λίγα ή πολλά άτομα.

 

Πως παίζεται:

 

Χαράζουμε έξι ή εννέα τετράγωνα στο μέρος που παίζουμε (ξύλο στο χώμα, κιμωλία στο δρόμο/τσιμέντο). Η διάμετρος κάθε τετραγώνου πρέπει να δίνει το δικαίωμα στο παιδί να χωρά με ανοιχτά τα πόδια μέσα σε αυτό. Υπολογίστε λοιπόν 60-90 αναλόγως της ηλικίας τους.  Όλοι οι παίκτες παίζουν (ένας ένας) με τον ίδιο τρόπο. Ο παίκτης παίρνει μια πλακουτσωτή πέτρα και τη ρίχνει στο τετράγωνο 1 από μια απόσταση περίπου τριών μέτρων. Αν δεν πέσει μέσα η πέτρα, παίζει ο επόμενος και περιμένει τη σειρά του. Αν πέσει μέσα, πηδά κι αυτό στο δεξί πόδι με το οποίο προσπαθεί να σπρώξει την πέτρα από το τετράγωνο 1 στο 2 και κατόπιν ένα ένα στα επόμενα τετράγωνα- μέχρι το έκτο ή ένατο- δίχως να ακουμπήσει ο ίδιος ή η πέτρα κάποια γραμμή αλλά και δίχως ο ίδιος ή η πέτρα να ξεφύγουν έξω από το τετράγωνο που πρέπει. Αν επιτύχει να κάνει το ίδιο με επιτυχία και στα έξι (ή εννιά) τετράγωνα, τότε έχει κερδίσει. Ταυτόχρονα μπορούν να κερδίσουν και άλλοι παίκτες.