Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα κι αγέλαστα

 

Με λάχνισμα ορίζεται το παιδί που θα τα φυλάει (μάνα). Γυρίζει προς έναν τοίχο, κλείνει τα μάτια και ρωτά κάθε φορά τα παιδιά:

«Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα κι αγέλαστα, μέρα ή νύχτα;»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αβγοδρομίες

 Οι συμμετέχοντες στερεώνουν στο στόμα τους (δημιουργώντας την επιθυμητή ισορροπία με το στόμα και τα δόντια) ένα κουτάλι μέσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα αβγό. Μόλις δοθεί το έναυσμα ξεκινούν. Αν το παιχνίδι το παίζετε με αληθινό αβγό και σας πέσει, δε μπορείτε να συνεχίσετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ