ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΙΝΗΓΜΑΤΑ.

 

  • Ανοίγω οπίσ’ το μαλλιαρόν και βάλλω απέσ’ το τσάτσαλον

Ανοίγω πίσω το μαλλιαρό και βάζω μέσα το γυμνό.

Η κάλτσα και το πόδι.

  • Απάνου  σα στεγάδα μου ένα γραστίν τζιλίδα.         

 Επάνω στη στέγη μου μια γλάστρα αναμμένα κάρβουνα. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΝΗΓΜΑΤΑ

 

  • Ανηβαίν’ η πιζπιζίκα,κατηβαίν’η πιζπιζίκα, αφερίμ την πιζπιζίκαν ντο τρανόν κοβόρ εποίκεν.(Η κληματαριά και το σταφύλι ).             
  • Τ ο πόιμ εχωρεί,το κηφάλι μ’κ’ εχωρεί.(Το καρφίν).                           
  • Έχω έναν σακουλόπον γομάτον κονιδόπα. (Το σύκον).
  • Εν έναν πράμαν, ψην κ’έχ’,ας’ σην ψην εβγαίν’ και ψην δίει. (Το αυγόν).
  • Ο πάππο μ’ασπροκέφαλον και τ’ιντερά τ’ σην φραχτήν.  (Το κολογκύθ).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ