Ποντιακές Ευχές – Κατάρες – Απειλές

 

ΕΥΧΕΣ

                                                                                                       

Ασέα (ας έν’ για)τον Παράδεισο σ’.

Ας είναι για τον παράδεισό σου. 

                                                                                                        

Είπα τον αρεσυίαν.   Αρεσυίαν=’Αρα ας έεις υίαν

Του είπα να έχεις υγεία.

Ευχή αποχαιρετισμού. 

                                                                                                       

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΥΧΕΣ

 

  • Θεέ μ’,δος με υπομονήν και Παναία θάρρος .                                           
  • Τύχην δος με και σήν θάλασσαν σύρον με.
  • Ενίφτα κι εποίκα την ευχή μ’ .
  • Ευχέθ’ ,καλή μ’, ευχέθ’, καλή μ’, ευχέθ’ μη καταράσαι, αχπάσκουμαι στην ξενιτάν κι εσύ  θ’ αροθυμάς με.(Θα επιθυμίσεις να με δείς).            
  • Καλόν θάνατον ν’ αποθάνω. (Ευχή ευθανασίας).                                    
  • Ο Θεόν να καλοκαρδί’ει σε για το καλόν  ντ’ εποίκες με.                        
  • Τα παράδας  ντ’ εκέρδισες ,να καλοχαρτζεύ’ ς ατα.(Τα λεφτά που κέρδισες να τα καλοξοδέψεις).  

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ